НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12339984 Картинка 2920482 Картинка 6632768 Картинка 8282570 Картинка 4949424 Картинка 7566887 Картинка 8877664 Картинка 11346269 Картинка 2844100 Картинка 11854354Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share