НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1767236 Картинка 5175660 Картинка 5369835 Картинка 11651366 Картинка 12334786 Картинка 8444473 Картинка 8491035 Картинка 9874156 Картинка 312896 Картинка 10519382

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

Документи
Декларация образец
Декларация образец
 
??????? ??? Facebook Twitter Share