НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1415847 Картинка 864255 Картинка 1689206 Картинка 4641892 Картинка 4241517 Картинка 2369364 Картинка 3720081 Картинка 3658575 Картинка 7914068 Картинка 6316240

Такси за кандидатстване и обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

??????? ??? Facebook Twitter Share