НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9914131 Картинка 2814553 Картинка 8516829 Картинка 9049163 Картинка 1250516 Картинка 9408882 Картинка 10673527 Картинка 5654022 Картинка 9270530 Картинка 5296391
ЦНПДС

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

   
 
Facebook Twitter Share