НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9015496 Картинка 11450631 Картинка 3008928 Картинка 871691 Картинка 3197756 Картинка 9501662 Картинка 9847813 Картинка 9400264 Картинка 4074015 Картинка 8193750

ЦНПДС (Център за научна и приложна дейност в спорта)

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

 

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share