НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10812878 Картинка 10897269 Картинка 3924345 Картинка 10802048 Картинка 10706868 Картинка 7179866 Картинка 6598436 Картинка 7275898 Картинка 6557581 Картинка 2810740ЦНПДС

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

   
 
Facebook Twitter Share