НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8662651 Картинка 4194981 Картинка 10397690 Картинка 592615 Картинка 7009476 Картинка 3395609 Картинка 3024386 Картинка 8993085 Картинка 10136772 Картинка 8743614
Функционална диагностика

Тестове за изследване на анеробния капацитет

  • тест „Wingate“ - Тестът се провежда след предварително 5 минутно разгряване, изпълнява се на механичен велоергометър и се състои в педалиране с максимална честота в продължение на 30 секунди срещу съпротивление, съобразено с телесната маса на изследваното лице.

Тестове за изследване на аеробния капацитет

  • максимални тестове (стъпаловидно натоварване до отказ) - Тестът се провежда на велоергометър, гребен ергометър или на бягаща пътека. Натоварването започва от ниско ниво и се повишава на стъпала в зависимост от степента на физическата годност. Регистрират се показатели на дихателната и сърдечно- съдовата система и концентрация на лактат в периферна кръв.
  • субмаксимални тестове - Тестът се провежда на велоергометър, гребен ергометър или на бягаща пътека. Натоварването започва от ниско ниво и се повишава на стъпала в зависимост от степента на физическата годност. Регистрират се показатели на дихателната и сърдечно-съдовата система и концентрация на лактат в периферна кръв.


META MAX ® 3B
Телеметрична система за газов анализ. Подходящ за употреба в теренни и лабораторни условия. Регистрация и запис на основни параметри на газовата обмяна breath-by-breath и сърдечната дейност VO2, VCO2, RER, VEO2, VECO2, PETO2, PETCO2, VE, VT, BF, BR, HR, HRR, O2-Pulse и др.

• лека, мобилна система (580 g)
• телеметричен диапазон от над 1000 м, посредством двупосочна телеметрия с Bluetooth технология
• работа на батериите до 6 часа
• управление чрез Smart Control, лаптоп или самостоятелно
• 6-часов живот на батерията
• приложим за всички атмосферни условия (надморска височина, температура от -10С0 до +40С0
• GPS модул, който позволява регистрация на промените в скоростта и надморска височина
• 3-канален електрокардиографски мониторинг
• Свързване за контрол на периферни устройства като велоергометър, бягаща пътека


Oxycon Pro System
Отворена система за газов анализ. Подходящ за употреба в лабораторни условия. Регистрация и запис на основни сърдечни и белодробни параметри breath-by-breath, като VO2, VCO2, RER, VEO2, VECO2, PETO2, PETCO2, VE, VT, BF, BR, HR, HRR, O2-Pulse и др.

• Използва се при изпълнение на кардио-пулмонални тестове с натоварване до отказ (CPET) за определяне на максималната кислородна консумация (VO2max, HRmax, анаеробен праг).
• Измерване на вентилацията чрез прецизен двупосочен цифров датчик за вдишване и издишване (TripleV).
• Свързване за контрол на периферни устройства като велоергометър, бягаща пътека, електрокардиограф


ЕКГ апарат Schiller Cardiovit AT-102
• 12 канален електрокардиограф с LCD монитор
• Режим на работа: ръчен, автоматичен
• Захранване: мрежово и акумулаторно

 
 
Facebook Twitter Share