НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5907708 Картинка 623642 Картинка 8231077 Картинка 8922275 Картинка 1334417 Картинка 3222935 Картинка 4554954 Картинка 10480656 Картинка 11933944 Картинка 7472392
Биокинетични анализи

  • Видеозаснимане и анализи на движещи се обекти

  • Изследване на скокова ефективност

  • Изследване на скоростно-силови качества

  • Повърхностна миография

  • Акселерография
 
 
Facebook Twitter Share