НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9044349 Картинка 6675899 Картинка 11986811 Картинка 4224523 Картинка 5301759 Картинка 5466224 Картинка 2277409 Картинка 2918766 Картинка 1452750 Картинка 7665930

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523Документи
Решение 441 на МС
Решение 441 на МС
Писмо МОН
Писмо МОН
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение  № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share