НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2899193 Картинка 1253506 Картинка 2551370 Картинка 11811701 Картинка 5727080 Картинка 6651761 Картинка 953863 Картинка 3111803 Картинка 7066297 Картинка 4666410

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523 
Документи за изтегляне
pdf file
Решение 441 на МС
pdf file
Писмо МОН
docx file
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
pdf file
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
Facebook Twitter Share