НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1696004 Картинка 7924268 Картинка 2693307 Картинка 11738304 Картинка 10696722 Картинка 4885937 Картинка 7639242 Картинка 12227422 Картинка 357391 Картинка 7902667

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523    
Документи
Решение 441 на МС
Решение 441 на МС
Писмо МОН
Писмо МОН
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение  № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share