НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8673239 Картинка 2023763 Картинка 9196489 Картинка 9148945 Картинка 199868 Картинка 5264657 Картинка 5705900 Картинка 3531255 Картинка 646942 Картинка 1606970
Състав на етичната комисия

Етична комисия:

Председател: доц. Рашо Макавеев, доктор - racho74@abv.bg
Членове:
  1. доц. Григор Гутев, доктор - grigor.gutev@gmail.com
  2. доц. Петър Янков, доктор  - iankovski@mail.bg

 
 
Facebook Twitter Share