НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1838961 Картинка 3186763 Картинка 2622549 Картинка 7581200 Картинка 7833318 Картинка 6338117 Картинка 10827839 Картинка 5347971 Картинка 1014595 Картинка 4178179Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“
  2. „Анатомия, физиология, кинезиология“ и др.

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share