НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2223891 Картинка 516489 Картинка 7361658 Картинка 8215400 Картинка 11285533 Картинка 8568158 Картинка 7802455 Картинка 3721857 Картинка 6609065 Картинка 6986368
Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share