НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11211812 Картинка 10293338 Картинка 11771034 Картинка 10761430 Картинка 5209858 Картинка 700135 Картинка 4040525 Картинка 4810932 Картинка 10623823 Картинка 3269718

Учебно-методичен отдел

Учебно-методичен отдел е един за цялата Академия и е пряко подчинен на Зам.-Ректора по учебната работа. Задължен е да организира и координира кандидатстудентската кампания, целия учебен процес със студентите и преподавателите, държавните изпити и дипломирането.

Албена Мутанова
Ръководител на Учебен отдел

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефон: (02) 4014(207)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Албена Захариева Мутанова – ръководител Учебен отдел, сграда Ректорат, ст. 109, І етаж,
Tел. (02) 4014(207). e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Лиляна Янева -зам.-ръководител Учебен отдел
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(206)
Отговаря за: щатни и хонорувани преподаватели,европейско дипломно приложение, кандидатстудентска кампания с чуждестранни студенти.

Оля Тодорова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tel. (02) 4014(206)
Отговаря за: учебно разписание, академични справки, кандидатстудентска кампания

Петя Жекова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: държавни изпити, дипломиране-бакалаври, кандидатстудентска
кампания

Даниела Симеонова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: изпитни сесии, държавни изпити, кандидатстудентска кампания

Екатерина Тодорова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: държавни изпити, дипломиране-магистри, кандидатстудентска
кампания

Геновева Ангелова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: държавни изпити, дипломиране, кандидатстудентска кампания

Калина Миленска - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: учебно разписание, кандидатстудентска кампания

 
??????? ??? Facebook Twitter Share