НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5666871 Картинка 2204767 Картинка 7082838 Картинка 11626200 Картинка 11975145 Картинка 11641518 Картинка 5435221 Картинка 11486148 Картинка 624689 Картинка 9683038

Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share