НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5663936 Картинка 4399013 Картинка 9630771 Картинка 8761729 Картинка 5888797 Картинка 8443994 Картинка 7429782 Картинка 6934621 Картинка 2658676 Картинка 2842908

Учебен процес

03.08.22 - Сряда

Допълнителни дати за колоквиуми по Спортна медицина

01.08.22 - Понеделник

Списък на приетите студенти в задочна форма на платено обучение по регистрационни номера

23.07.22 - Събота

Подаване на заявления за платено обучение

11.07.22 - Понеделник

ВАЖНО за положилите държавен изпит през месец март 2022 г. в ОКС „бакалавър“

11.07.22 - Понеделник

График за ликвидационна изпитна сесия за всички семестриални изпити 29.08 - 17.09.2022

08.07.22 - Петък

Списък студенти, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ, Преддипломен клиничен стаж

22.06.22 - Сряда

Важна информация за курс „ТАО“

21.06.22 - Вторник

ВАЖНО
за всички кандидат-студенти

17.06.22 - Петък

Важна информация за курс „ТАО“

15.06.22 - Сряда

График за явяване на държавен изпит - специалност "Кинезитерапия" за ОКС "бакалавър"
 
??????? ??? Facebook Twitter Share