НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2700818 Картинка 12183896 Картинка 9201371 Картинка 2078783 Картинка 9765313 Картинка 8945001 Картинка 2671680 Картинка 4572741 Картинка 1490883 Картинка 4473402

Изпит за докторантски минимум - докторска програма „Спортна психология“

Изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Спортна психология“ на 18.11.2019 г. от 10.00 часа в 401 к-т, НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056.

За явяване на изпита трябва да подадете заявление, в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 12.11.2019 г.

Оценките по учебните модули трябва да са нанесени.

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share