НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

9.09.2020 - ВАЖНО ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИЯ ИЗПИТ ПО БАСКЕТБОЛ!

До всички студенти от І курс факултет Спорт изучавали през летния семестър на учебната 2019/2020 дисциплината Баскетбол!

Напомням, че за да ви бъде оформена оценка по дисциплината Баскетбол, която изучавахте в летния семестър, трябва да сте изкарали теоретичния изпит, както  да  си вземете изпит по практика, след което от двете оценки ще ви бъде оформена крайна оценка.

Графикът за провеждане на практическия изпит е както следва:

Понеделник 14.09 

От 9:00 часа 2 гр.

От 11:00 часа 5 гр.

От 13:00 часа 7 гр.

От 15:00 часа 12 гр.

Вторник 15.09

От 9:00 часа 1 гр.

От 11:00 часа 3 гр.

От 13:00 часа 4 гр.

От 15:00 часа 8 гр.

Сряда 16.09

От 9:00 часа 6 гр.

От 11:00 часа 9 гр.

От 13:00 часа 10 гр.

От 15:00 часа 14 гр.

Четвъртък 17.09

От 9:00 часа 11 гр.

От 11:00 часа 15 гр.

От 13:00 часа 13 гр.

Петък 18.09
От 9 часа 1 гр. ИП; І и ІІ поток
От 11 часа 2 гр. ИП; І и ІІ поток
От 13 часа 3 гр. ИП; І и ІІ поток

Изпитът ще се проведе в баскетболната зала на Закрити Спортни Съоръжения.
Научете норматива, който ви бе представен в 6 и 14 тема от качените теми в сайта и бъдете по спортен екип в уречения ден и час!

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share