НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3461330 Картинка 5019713 Картинка 11059476 Картинка 2837589 Картинка 2095221 Картинка 3025239 Картинка 6399723 Картинка 7978290 Картинка 5049654 Картинка 3879982

ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

ВАЖНО

ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 28 септември до 9 октомври 2020 г.

                                                                               Учебен отдел

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share