НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

14.09.2020 - ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

ВАЖНО

ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 28 септември до 9 октомври 2020 г.

                                                                               Учебен отдел

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share