НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

18.09.2020 - 18-месечна специализация по лека атлетика

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с катедра „Лека атлетика“ организират 18-месечна специализация по лека атлетика. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по лека атлетика“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

      Желаещите да се включат е необходимо да имат състезателен опит и да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА – https://nsa.bg/bg/page,1191. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 205 – краен срок 15.10.2020 г.

      При сформиране на необходимата група след този срок (и съобразно епидемичната обстановка в страната) всеки своевременно ще бъде информиран за началото и условията на обучението.

    За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК,

    или 0892299729 - проф. Марин Гъдев, дн – ръководител катедра.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share