НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

28.09.2020 - ВАЖНО за всички студенти – IV курс, редовно обучение – випуск уч. 2019/2020 с нова/втора/квалификация „Учител по ФВС“, „Треньор“, „Спортен мениджър“

След съгласувано решение на ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ преддипломната стажантска практика по нова/втора/квалификация за студентите редовно обучение в ОКС „бакалавър“, факултети „Спорт“ и „Педагогика“ – випуск учебна 2019/2020 г., ще се проведе в периода 12-30 октомври 2020 г. (включително с държавните изпитни уроци).

Разпределението на студентите ще бъде публикувано на сайта на НСА, както и на информационното табло пред „Кариерен център“.
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share