НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2335409 Картинка 8305595 Картинка 8846974 Картинка 11350518 Картинка 8469300 Картинка 2420246 Картинка 11216044 Картинка 300886 Картинка 1025529 Картинка 10850013

Чужди езици - Разписание за летен семестър 20-21

 

Уважаеми студенти от бакалавърска степен,

Моля прегледайте разписанието за летния семестър на 2020-2021 г. и вижте в кой ден и час ще се провежда вашето занятие по чужд език. Свържете се с вашите  преподаватели чрез платформата ва НСА за инструкции.

 

Програма летен семестър 2020 – 2021 година

Английски език

 

І  КУРС   ФАКУЛТЕТ СПОРТ

1 гр. сряда 8.00 -9.30  ст. пр. Н. Маринова, 225 каб.

2 гр. петък 09.45 - 11.15 ст.пр. М.Радулова, 225 каб.

3 гр. понеделник 11.30 -13.00  ст. пр. Н. Маринова, 421 каб.

4 гр. сряда 14.00 - 15.30 доц. В. Славова, 223 каб.

5 гр. вторник 11.30 -13.00  ст. пр. Н. Маринова, 225 каб.

6 гр. понеделник 11.30 -13.00  ст.пр.Т. Христакиева, 225 каб.

7 гр. понеделник 8.00 -9.30  пр. И. Спасова, 223 каб.

8 гр. четвъртък 11.30 -13.00 пр. И. Спасова, 223 каб.

9 гр. четвъртък 11.30 -13.00  ст.пр. М.Радулова, 225 каб.

10 гр. вторник 11.30-13.00 пр. И. Спасова, 223 каб.

11гр. четвъртък 11.30-13.00 доц. В. Славова, 421 каб.

12 гр. вторник 8.00-9.30 ст. пр. Н. Маринова, 225 каб.

13 гр. сряда 8.00 -9.30  ст.пр.  Т. Христакиева, 421 каб.

14 гр. четвъртък 11.30-13.00 гл.ас. Л. Дончева, 221каб.

15 гр. понеделник 14.00 -15.30 гл.ас. Р. Йонкова, 223 каб.

 

ІІІ  КУРС   ФАКУЛТЕТ СПОРТ

1 гр. сряда 8.00 -9.30 пр. И. Спасова, 223 каб.

2 гр. понеделник  8.00- 9.30  ст. пр. Н. Маринова, 421 каб.

3 гр. четвъртък  14.00 - 15.30 гл. ас. Л. Дончева, 221 каб.

4 гр. петък 8.00-9.30 ст.пр. Т. Христакиева, 421 каб.

5 гр. понеделник 9.45 - 11.15 ст. пр. Н. Маринова, 421 каб.

6 гр. четвъртък 14.00-15.30  доц. В. Славова, 223 каб.

7 гр. вторник 14.00-15.30 гл. ас. Р. Йонкова, 223 каб.

8 гр. петък 14.00- 15.30 гл.ас. Л. Дончева,  221каб.

9 гр. срява15.45 - 17.15 ст.пр. М. Радулова, 225 каб.

10 гр. сряда 9.45 - 11.15 пр. И.Спасова, 223 каб.

11гр. петък 8.00- 9.30 пр. И. Спасова, 223 каб.

12 гр. сряда 9.45 - 11.15 гл.ас. Л. Дончева,  221каб.

13 гр. петък  11.30- 13.00 ст.пр. Т. Христакиева, 421 каб.

14 гр. четвъртък  9.45- 11.15 гл.ас. Л. Дончева,  221каб.

15 гр.  петък 14.00- 15.30  ст.пр. М.Радулова, 225 каб.

 

Спортен мениджмънт – англ. език 3 курс: сряда  11.30 - 13.00 ст. пр. Н. Маринова, 421 каб.

 

СИД Английски език ІІІ КУРС ФС - четвъртък – 14.00-15.30 ст.пр. М. Радулова, 225 каб.

 

Програма летен семестър 2020 – 2021 година

Английски език

 

І  КУРС  ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

16 гр. четвъртък  9.45 - 11.15  пр. И.Спасова, 223 каб.

17 гр. четвъртък  14.00-15.30  ст.пр.Т. Христакиева, каб. 421

18 гр. четвъртък  8.00 - 9.30  пр. И.Спасова, 223 каб.

19 гр. вторник 14.00 -15.30 пр. И. Спасова, 221 каб.

20 гр. понеделник  8.00 - 9.30  ст.пр.Т. Христакиева, 225 каб.

21 гр. четвъртък 8.00 – 9.30 ст.пр. М.Радулова, 225 каб.

 

ІІ  КУРС  ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

16 гр. вторник 8.00 – 9.30 пр. И.Спасова, 223 каб.

17 гр. сряда 11.30 - 13.00 ст.пр. М.Радулова, 225 каб.

18 гр. сряда 14.00 – 15.30 ст.пр. Н. Маринова, 421 каб.

19 гр. сряда 14.00 - 15.30  ст.пр. М.Радулова, 225 каб.

20 гр. сряда 9.45 – 11.15 доц. В. Славова, 225 каб.

21 гр. вторник 15.45 - 17.15 гл. ас. Р. Йонкова, 223 каб.

 

СИД Английски език ІІІ КУРС ФП - четвъртък–14.00-15.30 ст.пр. М. Радулова, каб. 225.

 

Немски език

І, ІІ и ІІІ  курс  - понеделник 15.45-17.15  гл. ас. Р. Йонкова, 223 каб.

 

Френски език

І, ІІ и ІІІ  курс –  сряда 15.45-17.15  доц. В. Славова, 223 каб.


Руски език

І курс ФС- I поток - петък 9.45 – 11.15 доц.Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

І курс ФС-II поток-четвъртък 11.30–13.00 доц.Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

 

ІII курс ФС- I поток - петък 15.45 –17.15 доц. Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

ІII курс ФС- II поток - петък 14.00–15.30  доц. Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

 

І  курс ФП – четвъртък 14.00– 15.30 доц. Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

ІІ курс ФП  - сряда 14.00– 15.30 доц. Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

 

СИД Руски език 

ІІI курс ФП  - доц. Л. Димитрова, каб. 206 Б, бл. 70.

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Специализиран английски език - ІІ КУРС 

22 гр. сряда 11.30 – 13.00 ст. ст. пр. Т. Христакиева, 223 каб.

23 гр. четвъртък 17.30 – 19.00 (от 24.02.21г. до 18.03.21г.)

23 гр. - сряда 9.45-11.15  (от 24.03.21г. до 26.05.21г.)

ст. ст. пр. Т. Христакиева, 421 каб.

24 гр. четвъртък 15.45–17.15  ст. пр.Т.Христакиева, 421 каб.

25 гр. четвъртък 15.45–17.15 ст. пр. М. Радулова, каб. 225.

 

 

АКТИВНИ СПОРТИСТИ

Активни спортисти I курс А гр. – понеделник 9.45-11.15ч. доц. В. Славова каб. 206Б, 70 бл.

Активни спортисти I курс Б гр. - понеделник 14.00-15.30ч. ст.пр. Н. Маринова каб.421

Активни спортисти I курс В гр.- понеделник 14.00-15.30ч.  пр.Т.Христакиева каб.225

Активни спортисти III курс А, Б гр. – понеделник 9.54-11.15ч. гл.ас. Л. Дончева, 221 каб.

Активни спортисти III курс В гр. - понеделник 9.54-11.15ч. пр. И. Спасова, 223 каб.

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share