НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2369894 Картинка 999919 Картинка 11893050 Картинка 8421185 Картинка 7075273 Картинка 2963974 Картинка 10113744 Картинка 82185 Картинка 11520608 Картинка 5467403

СИД „Ръгби“ – за студенти І курс от факултет Спорт и за студенти ІІ курс от факултет Педагогика, редовно обучение

 

Свободно избираемата (теоретична) дисциплина „Ръгби – теоретични основи и правилознание“- 2 кредита, включена в учебния план на студентите от І курс, факултет „Спорт“, редовно обучение, 2 семестър и студентите от ІІ курс, факултет „Педагогика“, редовно обучение, 4 семестър ще се провежда чрез електронна форма на обучение.

Записване на е-mail:  rcnsa@abv.bg и https://nsarugbystudents.alle.bg с име, фамилия и факултетен номер.

Водещ преподавател: Гл. ас. Павел Велков, доктор
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share