НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1171040 Картинка 2197808 Картинка 5730701 Картинка 1790713 Картинка 6589910 Картинка 699957 Картинка 9565375 Картинка 5022190 Картинка 10494840 Картинка 4189161

3.05.2022 - Теоретична избираема дисциплина „Езикова култура” (български eзик) - 1 кредит

Дати за студентите от І курс ФС – редовно обучение, желаещи да изучават избираемата теоретична дисциплина „Езикова култура“, както следва:

16.05.2022 г. – 13:00 ч. – бл. 70, І ет., уч. зала 2
19.05.2022 г. – 13:00 ч. – бл. 70, І ет., уч. зала 2

Водещ преподавател - ст. пр. Мая Жилиева

 
??????? ??? Facebook Twitter Share