НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10264074 Картинка 4726947 Картинка 4992683 Картинка 11772301 Картинка 5896916 Картинка 5190350 Картинка 3391068 Картинка 5768915 Картинка 8473438 Картинка 5989907

12.05.2022 - Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направления 7.6. Спорт

На 31.05.2022 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направление 7.6. Спорт. 
Явяването на изпита е чрез подаване на заявление (свободен текст) в ЦРАС с упоменати тема и научен ръководител в срок до 23.05.2022 г. Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени. Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА "Васил Левски" https://www.nsa.bg/bg/page,2056


 
??????? ??? Facebook Twitter Share