НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10289966 Картинка 4969633 Картинка 11296526 Картинка 5868523 Картинка 11607264 Картинка 11850523 Картинка 9134610 Картинка 5696240 Картинка 10541203 Картинка 5611269

26.05.2022 - Важно за студенти с изостанали изпити, от специалност "Кинезитерапия"

На допълнителната дата 01.06.2022 г., от 08.00 часа , в зала 503, сградата на улица “Гургулят“, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Вътрешни болести“, с водещ преподавател проф. д-р Иван Мазнев. 
??????? ??? Facebook Twitter Share