НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3900318 Картинка 11548786 Картинка 8831807 Картинка 6843050 Картинка 11519906 Картинка 4790776 Картинка 9943590 Картинка 5916261 Картинка 9723171 Картинка 1072494

13.06.2022 - График за явяване на държавен изпит за ОКС "бакалавър" по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

20 юни 2022 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

932264

Б. Георгиев

баскетбол

8.30

2.

933795

Г. Маринов

футбол

3.

933804

Е. Сергианнидис

кондиционна подготовка

4.

933812

М. Лазаров

футбол

5.

933898

И. Богданов

фитнес

6.

933901

К. Боцу

тенис

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

21 юни 2022 г. – зала заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

832991

Д. Митев

8.30

2.

832994

Б. Павлов

3.

833645

П. Петрова

4.

833647

Б. Кирилов

5.

833955

М. Кашанова

6.

834045

Б. Крачанов

7.

834052

К. Тончева

8.

834066

В. Филипова

9.

834068

К. Лалева

10.

834094

А. Иванова

11.

834114

С. Митев

12.

834119

И. Джамбазов

13.

834147

Г. Иванова

14.

834163

А. Гаврилова

15.

834164

С. Атанасова

13.30

16.

834178

Кр. Чаушев

17.

834179

А. Азманова

18.

834208

Г. Китсос

19.

834211

С. Балабанов

20.

834278

И. Вътова

21.

834299

А. Иванова

22.

834312

Й. Костова

23.

834329

М. Янчева

24.

834331

П. Мартинова

25.

834336

Г. Вълчовски

26.

834340

П. Милкова

27.

834341

К. Георгиева

28.

834389

Й. Атанасчев

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

22 юни 2022 г. – заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

834319

С. Лечев

8.30

2.

834364

С. Калогиру

3.

834357

Д. Леонтарис

  
??????? ??? Facebook Twitter Share