НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 172871 Картинка 8384857 Картинка 3023104 Картинка 9699547 Картинка 9638508 Картинка 7473862 Картинка 10666354 Картинка 888904 Картинка 6011540 Картинка 9657165

15.06.2022 - График за явяване на държавен изпит - специалност "Кинезитерапия" за ОКС "бакалавър"

23 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

32404

И. Йорданова

9.00

2.

33572

К. Ковачева

3.

33614

С. Зервас

4.

33629

Хр. Ставру

5.

33632

М. Йорданоска

6.

33658

Р. Лисицов

7.

33660

Д. Стайков

8.

33664

А. Моллов

9.

33665

Л. Тодоров

10.

33668

Н. Марковски

11.

33669

С. Андреев

12.

33673

С. Георгиев

13.

33679

К. Писков

14.

33681

Д. Ангелов

15.

33682

Н. Венков

16.

33684

И. Карастоянов

17.

33689

Н. Найденов

18.

33691

Ш. Шуайб

19.

33693

Д. Цветкова

20.

33694

Е. Ангелова

21.

33696

А. Минкова

22.

33697

А. Райкова

23.

33698

Г. Николова

24.

33699

Д. Петкова

25.

33700

Л. Бошнакова

26.

33701

С. Мирчева

27.

33702

М. Пенчева

28.

33705

Р. Бонева

29.

33706

Ц. Младенова

30.

33708

Л. Йорданова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

24 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

33710

А. Пушева

9.00

2.

33712

М. Кислинг

3.

33713

В. Димова

4.

33718

У. Белчова

5.

33719

И. Явайд

6.

33723

Г. Бучелска

7.

33724

С. Велчева

8.

33725

Р. Георгиева

9.

33733

М. Скуджов

10.

33750

В. Димитрова

11.

33740

М. Трифонова

12.

33745

Д. Ангелова

13.

33751

К. Брезойкова

14.

33759

М. Койчева

15.

33762

Д. Георгиева

16.

33763

Й. Младенова

17.

33764

М. Димитров

18.

33780

А. Пенчева

19.

33623

В. Илиев

20.

33738

А. Вълова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

  
??????? ??? Facebook Twitter Share