НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6740873 Картинка 11105398 Картинка 12340367 Картинка 7846294 Картинка 7577431 Картинка 12074888 Картинка 12188337 Картинка 6455450 Картинка 7828931 Картинка 10606619

21.06.2022 - Важно за всички кандидат-студенти

При кандидатстване за специалност „Кинезитерапия“ само  завършилите средно образование преди 2008 година могат да ползват като балообразуваща оценката по биология от дипломата за средно образование.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share