НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2821972 Картинка 1784904 Картинка 5905026 Картинка 4814834 Картинка 2254184 Картинка 7006731 Картинка 5088694 Картинка 316658 Картинка 3468753 Картинка 11126692

22.06.2022 - Важна информация за студентите участващи в курс „ТАО“ на ПУСБ „Проф. Иван Стайков“ – Витоша

Всички студенти, които имат издадени карти за хранене в стола на НСА „В. Левски“ задължително да ги носят със себе си, и да ги представят при заплащане на таксата за курс „ТАО“.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share