НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1993984 Картинка 1583412 Картинка 5832658 Картинка 8079853 Картинка 2407257 Картинка 5398474 Картинка 1482763 Картинка 2359209 Картинка 2397920 Картинка 7599467

доц. д-р Евелина Милошова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 289 / Кабинет 319
E-mail: emiloshova@yahoo.com

Образование и кариера

1990 г. – Завършва Медицински факултет на Медицинска академия в София.

1990 г. – 93 г. – Работи като общопрактикуващ лекар в V–та ГКБ.

1994 г. – печели конкурс за асистент в НСА „В. Левски”, катедра „Спортна медицина”.

2014 г. – Защитена дисертация на тема: „Морфофункционални характеристики на състезатели по фехтовка“


Педагогическа дейност

Води упражнения по спортна медицина и по хигиена на студенти от ОКС „Бакалавър“ на Треньорски факултет, Учителски факултет и КСАТ, както и в задължителни и избираеми модули в ОКС „Магистър“.


Научни интереси

Допинг и допинг-контрол, спортен травматизъм и хранене.

Член е на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия.


Публикации, учебници, ръководства

Съавтор е на следните помагала:

- Практически упражнения за студентите от НСА – втора част, Ст.Петков, Д. Димитрова, И. Мазнев, Е. Милошова, Вл. Русимов

- Що е допинг? – Е. Милошова, Д. Димитрова, 2000 г.

Автор е на над 15 научни статии.

Участва в редица научни форуми по спортна медицина.