НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1769328 Картинка 6014413 Картинка 11131019 Картинка 5041968 Картинка 1388177 Картинка 5134787 Картинка 2629852 Картинка 6934382 Картинка 5235969 Картинка 1959228

доц. Емил Атанасов, доктор

Факултет Спорт
Катедра Футбол и тенис
Сектор Футбол
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 234
Мобилен тел: +359 898 77 60 14
E-mail: Atanasov78@abv.bg

Дата и място на раждане: 11.08.1978 - Добрич

Образование и следдипломно обучение

 • Започва да тренира футбол като преминава поетапно през всички юношески формации на ПФК „Добруджа“, град Добрич. Носител на купа „БФС“ с юноши старша възраст на клуба.
 • 2002 - Дипломира се в НСА „Васил Левски“, ОКС „бакалавър“ със специалност „Треньор по футбол“.
 • 2003 - Придобива и квалификация „Спортна журналистика“. Завършва магистърска степен в направление Педагогика – програма „Училищен спорт и спорт в свободното време.
 • 2004 - Печели конкурс за редовен докторант в НСА „Васил Левски“ към катедра „Футбол и тенис“.
 • 2008 - Успешно защитава дисертационен труд в образователно-научната степен „доктор“. След конкурс е назначен за асистент в същата катедра.
 • 2010 - Придобива академичната длъжност „главен асистент“
 • 2014 - Придобива академичната длъжност „доцент“.
 • 2018 - януари 2024 - ръководител на катедра „Футбол и тенис“ в НСА „Васил Левски“.

Участие в образователни програми и семинари на УЕФА, в основни направления в треньорското обучение:

 • участие в образователна програма на УЕФА – Women’s Football, Норвегия, 2005
 • участие в образователна програма на УЕФА – Women’s Football, Чехия, 2009
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education, Шотландия, 2009
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education, Чехия, 2011
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education, Холандия, 2011
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education, Белгия, 2013
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education, Дания, 2014
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education-UEFA ELITE YOUTH “A” LICENSE, Норвегия, 2016
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education-REALITY BASED LEARNING AND DEVELOPMENT OF COACH EDUCATIONS, Молдова, 2016
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education-UEFA ELITE YOUTH “A” LICENSE, Франция, 2017
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education-FITNESS FOR FOOTBALL, Турция, 2018
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education- COACH EDUCATION DEVELOPMENT, Грузия, 2019
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education – UEFA Elite Youth A licence, Русия, 2019
 • участие в образователна програма на УЕФА – Coach Education-FITNESS FOR FOOTBALL, Ирландия, 2021

Професионален опит:

 • от 2022 до сега - Директор на БТШФ към БФС.
 • от 2005 до сега - Лектор в БТШФ към БФС.
 • 2019 - 2021 - Главен методист в ДЮШ на ПФК „Левски“ София.
 • 2016 - 2017 - Директор ДЮШ на ПФК „Берое“ Стара Загора.
 • 2011 - 2015 - Мениджър на ОСС при НСА „ В. Левски“.

Треньорска дейност:

 • 2005 - 2011- Старши-треньор Национален отбор – жени.
 • 2005 - 2009 - Старши-треньор Национален отбор девойки до 19 год.
 • 2007 - 2009 - Старши-треньор Национален отбор девойки до 17 год.
 • през 2004 - Треньор национален отбор – жени.
 • 2004 - 2011 - Старши-треньор във Ф.К. „НСА” – жени.
 • 2001 - 2003 - Старши-треньор на деца в АФК „Академик” – София

Преподавателска, научна и експертна дейност:

 • Преподавател на чуждестранни студенти по международна програма „Еразъм“ (2010/2011)
 • Консултант по международен проект „Hattrick - Футбол, Учене, Интеграция” – координатор на проекта е австрийската фирма dieBerater (2013).
 • Експерт на научен проект „Биохимични и физиологични промени при лабораторни и теренни тестове за оценяване на тренировъчния ефект и възстановяването при спортни игри“ (2013).
 • Експерт в изпълнение на национален образователен проект на НСА „В. Левски“ и Министерството на младежта и спорта -„Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища“ (2013).
 • Съавтор на учебна програма по футбол в изпълнение на национален образователен проект на НСА „В. Левски“ и Министерството на младежта и спорта-„Разработване на учебни програми за обучение по спортна подготовка в спортните училища“ (2016).
 • Експерт в национален научноизследователски проект на НСА „В. Левски“ и Министерството на образованието и науката - „Изследване на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Република България“ (2018).
 • Академичен наставник в практическо обучение по проект „Студентски практики“ (2018).
 • Експерт в реализиране на проект „SEE-COUNTIRES FOR THE INTEGRITY OF FOOTBALL CLUBS” 613592-EPP-1-2-19-1-RO-SPO-SCP по програма Еразъм+ (2021).