НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5875709 Картинка 3992769 Картинка 10238326 Картинка 8606480 Картинка 7389134 Картинка 841205 Картинка 380007 Картинка 2358283 Картинка 6445803 Картинка 7289392

гл. ас. Павел Велков, доктор

Факултет Спорт
Катедра Футбол и тенис
Сектор Ръгби
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 252
Мобилен тел: +359 892299725
E-mail: pavkarugby@abv.bg

Образование и кариера

• от май 2014 г. Образователна и научна степен “Доктор”

• от 2011 до 2014 г. Докторант към катедра „Футбол и тенис”

• от 1988 до 1992 г. Висше , НСА “ В. Левски ”, Специалност: „Треньор по Ръгби ” и Специалност: “Учител по физическо възпитание”

• от 1985 до 1988 г. Полувисше , ВНВТУ “ Т. Каблешков ”, Военна специалност: „ Командир на взвод ”и Цивилна специалност: “ Транспортно строителство”


Педагогическа дейност

• от 2015  След конкурс, Главен асистент по ръгби в катедра “Футбол и тенис”

• от 2013 / понастоящем - Председател на УС на РК при НСА

• от 2012 / понастоящем - Делегат на Европейската Университетска Спортна Асоциация /EUSA/

• от 2011 / понастоящем - Спортно-технически директор на БФ Ръгби

• от 2011 / понастоящем - Преподавател в секторна програма „Еразъм“ със студенти от Франция, Испания, Турция, Латвия и Полша

• от 2010 / понастоящем - Преподавател на Световната федерация по ръгби (World Rugby) за обучение на треньори.

• 2009 до 2011 Преподавател в Интензивна магистърска програма, Университет Париж 12 (Франция), Университет Коимбра (Португалия)

•2006 до 2011 - Отговорник по развитието на Ръгби жени към БФР

•1994 до 2011 - Хоноруван преподавател по ръгби в катедра “Футбол и тенис”

•1992 до 2011 - Преподавател по физическо възпитание и спорт в “Национална търговско-банкова гимназия”- София


Треньорска дейност

· 1992 до 1995 г. - РК „НСА” – юноши ст.в.

· 1995 до 1999 г. - РК „НСА” – мъже

· 2010 /понастоящем - РК „НСА” – мъже

· 2002 /понастоящем - РК „НСА” – жени

· 2003 /понастоящем - отбор на България ръгби 7 – жени

· 2011/понастоящем - Национален отбор на България ръгби 7– мъже


Научни интереси

• Адаптиране и внедряване на образователните програми на Световната федерация по ръгби (World Rugby) в процеса на обучение по ръгби в НСА.

• Сертифициране на студенти, специалисти в образователните програми на World Rugby.

• Участие в ежегодни конференции и семинари по въпросите на развитието на ръгби и обучението на треньори, като преподавател на World Rugby .

• Научно изследователска дейност по изграждане, експериментиране и въвеждане на системи за анализ на игровата и двигателната дейност в Ръгби спорта.


Публикации, учебници, ръководства

Участник в над 40 научни конференции и семинари в страната и чужбина

1. Велков П., Методика за развитие на скоростно - силови качества на състезателки по ръгби - жени ; Дисертационен труд ; 2014 г.

2. Д.Пеева, Н.Колев, П.Велков - Изследване на динамиката на развитие на основните физически качества на студентите от ВТУ „Т. Каблешков“ при занимания с ръгби. I МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, София, 2005 г.

3. П.Велков , Н.Колев, - Методика за развитие на скоростно-силовите качества при жени – ръгбистки. II МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, София,2005 г

4. П.Велков , Е. Касабие, - Специфика на кондиционната подготовка при ръгби 7 - жени . IХ МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, София, 2013 г.

5. Пеева Д., Велков П., Сравнителен анализ на степента на развитие на физическите качества на студентите от ВТУ “Т.Каблешков” при занимания с различен вид спорт, НСА, I МНК, 2004

6. Колев Н., Велков П.,Пеева Д., ,, РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по ръгби за студенти от ВУЗ“, АВАНГАРД ПРИМА, СОФИЯ,200

7. Велков П., Национална Ръгби Академия проект, учредяване и изграждане, IХ МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, СОФИЯ, 2013 Г.

8. Велков П., Организация и сигурност при провеждане на турнирите по ръгби 7 в района на спортният обект – 3 МНК- Спорт и сигурност; Спорт и наука БР 5 ИЗВЪНРЕДЕН /2014 БПС ООД

9. Велков П., Ръгби за жени - поява и развитие , Спорт и наука БР 5/2014 БПС ООД

10. Велков П.,Анализ на игровата дейност в ръгби 7Спорт и наука бр 4/2014 БПС ООД

11. Велков П., Особености на тренировъчно занимание по ръгби 7 за развитие на скоростно силовите качества при състезателки жени. Спорт и наука БР 4/2014 БПС ООД

12. Велков П., РЪГБИ 7 - новият вариант на играта който върна ръгби в олимпийските игри , НК 2014 на катедра „Мениджмънт и история на спорта“ Спорт и наука БР 5/2014 БПС ООД


ПОСТИЖЕНИЯ

· Четирикратен държавен шампион по ръгби 15 (мъже) – като играч и треньор

· 12 пъти шампион на България по ръгби 7 (мъже) – като играч и треньор

· 10 поредни шампионски титли на България по ръгби 7 (жени) – като треньор

· Класирани в първите 16 отбора на Европа с Националния отбор на България ръгби– жени – 2008

· Три четвърти места на ЕП за жени 2006, 2008 и 2013 г. в Дивизия А – като треньор

• Пето място на Световното студентско първенство за жени Рим - 2006, – като треньор • Бронзови медали от Европейското студентско първенство за жени София - 2013, – като треньор • Сребърни медали от Европейските университетски игри - Ръгби 7/жени/, Ротердам - 2014, – като треньор