НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8891589 Картинка 3961042 Картинка 1515487 Картинка 11391951 Картинка 4076516 Картинка 11157378 Картинка 5743971 Картинка 4812541 Картинка 775664 Картинка 10600780

доц. Лейла Димитрова, доктор

Департамент езиково обучение и информационни технологии
Секция Чужди езици
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 230
E-mail: leyla.dimitrova@nsa.bg

Образование и кариера

  • СУ „Св. Климент Охридски“ - магистър по руска филология (1997)
  • Придобита образователна и научна степен „Доктор“ през 2009 г. след защитен докторски труд в НСА „В. Левски“ на тема „Изследване и усъвършенстване стилово-техническото майсторство на млади шахматисти”.


Педагогическа дейност

  • 2010 г. досега - преподавател по руски език към секция “Чужди езици” в НСА “Васил Левски”, София


Научни интереси

  • Руски език
  • Методика на обучението по чужд език
  • Шахмат


Публикации, учебници, ръководства

  1. МОНОГРАФИЯ: Ролята на чуждоезиковото обучение в индустрията на спорта и туризма в свободното време. ISBN 978-954-718-578-4. НСА ПРЕС София, 2019
  2. Учебно помагало по руски език за студенти от НСА „В. Левски“ – Първа част - ISBN 978-954-718-487-9. НСА ПРЕС, 2017
  3. Учебно помагало по руски език за студенти от НСА „В. Левски“ – Втора част - ISBN 978-954-718-535-7. НСА ПРЕС, 2018
  4. Майстор на спорта по шахмат