НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5971185 Картинка 12215435 Картинка 5339945 Картинка 11543427 Картинка 3418523 Картинка 227114 Картинка 10328592 Картинка 491634 Картинка 1160977 Картинка 1745513

доц. Мариана Борукова, ДН

Факултет Педагогика
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Баскетбол
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 267
E-mail: mariana_borukova@abv.bg

Дата и място на раждане: гр. Варна

Образование и кариера

Средно образование завършва в 130 СОУ „Стефан Караджа” гр. София.

През 2006 година завършва ОКС „Бакалавър“ - „Треньор по баскетбол“.

През 2007 година завършва ОКС „Магистър“ – „Спортен мениджмънт“.

През 2014 г. защитава дисертация на тема: „Усъвършенстване на системата за прием и контрол на баскетболни таланти в системата на спортните училища в България“.

В периода 15.09.2007 – 31.05.2014 работи като хоноруван преподавател по баскетбол в Национална спортна академия "Васил Левски”

В периода 15.09.2012 – 31.05.2014 г. работи като хоноруван преподавател по Статистически методи в спорта в Национална спортна академия "Васил Левски”.

От 03.07.2014 г. Главен асистент по баскетбол в Национална спортна академия "Васил Левски"


Научни интереси

Високо спортно майсторство;
Игрова ефективност в баскетбола;
Управление и контрол на работата с подрастващи;
Адаптиран баскетбол;
Мениджмънт на спортни събития.


Ползвани езици: Френски, Английски, Словашки

Консултации – вторник 13-14 ч; сряда 13-14 ч.; петък 13-14 ч.

228 стая