НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6188159 Картинка 1834822 Картинка 12194594 Картинка 8231271 Картинка 8286641 Картинка 6782351 Картинка 8449098 Картинка 6308766 Картинка 11405395 Картинка 1196942

доц. Орлин Грошев, доктор

Факултет Спорт
Катедра Теория на спорта
Сектор ОНИС
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 271 / Кабинет 230
Мобилен: +359 892299788
E-mail: orlin_groshev@abv.bg

Роден на 17.09.1975 г. През 1997 г. завършва НСА „Васил Левски“ ОКС „Бакалавър“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“ и втора специалност „Треньор по ски“. През 1999 г. завършва НСА „Васил Левски“- СДК „Треньор по волейбол“.

Педагогическа и административна дейност

 • 1999-2001 г. Хоноруван преподавател в Национална спорта академия „Васил Левски“, катедра „Теория на спорта“, сектор „ОНИС“.
 • 2001 г. след конкурс е назначен като асистент в Национална спорта академия „Васил Левски“, катедра „Теория на спорта“, сектор „Основи на научните изследвания в спорт.
 • 2004 – 2007 г. Старши асистент в Национална спортна академия, катедра „Теория на спорта”.
 • 2006 г. Образователна и научна степен „доктор” по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) на тема „Възрастова динамика на спортните постижения при елитни скиори-алпийци“.
 • 2007 г. след конкурс е назначен като главен асистент в Национална спорта академия „Васил Левски“, катедра „Теория на спорта“, сектор „ОНИС“.
 • 2013 г. след конкурс е назначен като доцент в Национална спорта академия „Васил Левски“, катедра „Теория на спорта“, сектор „ОНИС“.
 • 2016 г. е зам. ръководител на катедра „Теория на спорта“.
 • 2015-2019 г. е ръководител сектор „Основи на научните изследвания в спорта“.

Спортно състезателна и треньорска дейност

 • 1987-1995 г. Доц. Орлин Грошев е започнал спортната си кариера по волейбол в клуб ЦСКА под ръководството на Стефан Христов, бил е многократен републикански шампион и състезател в националният отбор на България до 16 години.
 • 1996-2000 г. В по-късен етап в студентските си години, същият работи като инструктор по ски в курортите „Боровец”, „Мальовица”, „Витоша”.
 • 2010-2023 г. Същевременно О. Грошев провежда курсове и индивидуални уроци по тенис на корт.

Научно изследователска и приложна дейност

Разработване на методология на научните изследвания в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията. В резултат се обогатяват характеристиките на методите за научни изследвания, контрола като процес в спортната тренировка, теорията на тестуването.

Същевременно се изграждат теоретичната база и конкретни приложни аспекти от спортната метрология. Акцентите се поставят върху разработване и внедряване на инженерно-технически методи и средства за научни изследвания .

Систематизират се и се представят основни оптически методи и средства .

Разработват се апаратурни системи за изследвания в различни спортове и дисциплини.

От 2006 година до наши дни доц. Орлин Грошев, доктор, заедно с творчески колектив, разработва, експериментира и въвежда в учебният процес по предмета ОНИС – бакалаври, нови методики за измерване на сила в изометричен режим, скокова издръжливост, височина на отскока, взривна сила на долните крайници, кинематични и динамични параметри в при естествено гребане в лодка каяк.

Чрез разработените апаратурни комлектации са проведени многократни изследвания с различни видове спортисти от националните гарнитури, както и служители от МВР -СОБТ.

По значими трудове

 1. Грошев, О. /2006/ - „Възрастова динамика на спортните постижения при елитни скиори-алпийци“, Докторска дисертация, София, НСА – 169 стр.
 2. Грошев О. “Спортните постижения при алпийския ски спорт”, монография, НСА ПРЕС, София/2012: ISBN: 978-954-718-342-1
 3. Грошев, О., П. Йорданов, Б. Златев – (2018) – Методически разработки по основи на научните изследвания в спорта, НСА ПРЕС, София
 4. Грошев, О., П. Йорданов, Б. Златев – (2018) – Методически разработки по основи на научните изследвания в спорта (кттса, индивидуален план, задочно обучение) , НСА ПРЕС, София

Други публикации

 1. Бачев, В., О. Грошев, П. Йорданов, Б. Златев – (2017) – Иновативни приложения в спорта на оптически методи и средства, Зона Арт Принт ЕООД
 2. Бачев, В., Р. Дамянова, О. Грошев, П. Йорданов, Хр. Андонов, И. Славчев, В. Димитров, Б. Златев – (2016) – Метрологични и методологични аспекти при трансфер на инженерни технологии в областта на обучението на спортно-педагогически кадри, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 201-207, ТУ – София
 3. Бачев, В., О. Грошев, П. Йорданов, Б. Златев – (2015) – Метрологията в учебния и изследователски процес на студенти „ Бакалаври“ от НСА „Васил Левски“ (актуална характеристика), Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 577-584, ТУ – София
 4. Бачев, В., О. Грошев, П. Йорданов, Б. Златев – (2015) – Инженерни технологии в спорта – една нова специализация при студентите „Магистри“ от НСА „Васил Левски“, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 571-576, ТУ – София
 5. Бачев, В., О. Грошев, П. Йорданов, А. Тацов – (2014) – Съвременни методики за изследване на мускулна сила, монография, НСА-прес, София
 6. Бачев, В., М. Гъдев, З. Аракчийски, Б. Трайкова, О. Грошев, П. Йорданов, А. Тацов – (2014) – Относно неопределеността при дигитализирани записи на динамични действия в спорта, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 329-333, ТУ – София
 7. Грошев, О., П. Йорданов – (2017) – Измерване на скоковата издръжливост на елитни скиори алпийци, Зона Арт Принт ЕООД, София
 8. Грошев, О., П. Йорданов, Хр. Андонов, Б. Златев – (2016) – Технологичен трансфер на интелектуална собственост и инженерни технологии към изследователската дейност в спорта, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 208-214, ТУ – София
 9. Грошев О., П. Йорданов. Национална Спортна Академия „Васил Левски”. Метрологични аспекти и спортнопедагогически анализ на данни при измерване на статична мускулна сила. Метрология и метрологично осигуряване/2011: 21: Септември 10-14: 213-218.
 10. Грошев О., П. Йорданов. Съвременна методика за изследване на скокова издръжливост при футболисти. Медицина и спорт; брой 2/2010:34-37.
 11. Грошев О., П. Йорданов, М. Икономов. Характеристика на спортната реализация и възрастова динамика на елитни състезателите по тенис (мъже) заели първите три места през сезон 2009 година. Спорт и наука/2010, специално издание; “Спорт, стрес, адаптация – Олимпийски спорт и спорт за всички”: 111‐118.
 12. Грошев О., З. Стефанов. Стандартни изисквания при измерване на мускулната сила на човека в изометричен режим. Спорт и наука - Извънреден брой 3/2010: 15-16май: 141-147.
 13. Грошев О. Анализ на спортната реализация на състезателите (мъже) по ски – алпийски дисциплини, заели първите три места през сезон 2007/2008 година. Спорт и наука извънреден брой 1/2008: 15 май: 72-81.
 14. Грошев О. Динамика на спортните постижения при състезателки от световния ски елит. Спорт и наука извънреден брой 4/2007: 31 май: 91-98.
 15. Грошев О., Изследване на взривната сила и скоковата издръжливост на долни крайници при скиори алпийци. Спорт и наука извънреден брой 2/2006: 12 май: 45-49.
 16. Грошев О., М. Тотева. Възрастови особености в соматотипологичните характеристики на подрастващи скиори. Спорт и наука брой 3/2002: 78-81.
 17. Гъдев, М., А. Наумовски, С. Миланова, Г. Иванова, П. Нягин, О. Грошев, П. Йорданов – (2014) – Количествен подход при изследване на спортната техника в спринтовото бягане, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 334-341, ТУ – София
 18. Златев Б., В. Бачев, О. Грошев , П. Йорданов – (2016) – Технологичен трансфер на оптико-електрични методики – метрологичен пример при тестове за измерване на ловкост, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 221-227, ТУ – София
 19. Йорданов, П., О. Грошев – (2017) – Изследване на скоковата издръжливост на националния отбор на българия по баскетбол – девойки, 14-16 годишна възраст, Зона Арт Принт ЕООД, София
 20. Йорданов, П., В. Бачев, О. Грошев , Б. Златев – (2016) – Трансфер на метода на акселерометрия при изследване на специфична работоспособност в спорта, Метрология и метрологично осигуряване - доклади, стр. 215-220, ТУ – София
 21. Михайлов М., О. Грошев – (2017) – Продължителност на изометричните усилия при зададена интензивност в различни видове спорт, Зона Арт Принт ЕООД
 22. Bachev V., O. Groshev, P. Yordanov, B. Zlatev - (2019)- Application of rowing ergometers In physical education of 11 to 13-year-old students, International scientific congress “Applied Sports Sciences” 15 - 16 november 2019, sofia, bulgaria, proceeding book (447-451)
 23. Bachev, V., О. Groshev – (2018) – Computer-aided research and analysis of biomechanical indicators in starting acceleration of sprint running, South Ural State University
 24. Bachev, V., M. Gadev, O. Groshev, P. Yordanov – (2014) – Metrological aspects of research associated with partial evaluation criteria of sports equipment in sports with speed-power manifestation, Activities in phtsical education and sport, Vol. 4, Skopie
 25. Groshev, O., P. Yordanov, S. Saladinov, V. Bachev – (2014) – Results of measurement of static strength capabilities in commandos, 9th FIEP European congress 7th International scientific congress “Sport, Stress, Adaptation” – congress proceedings, 944-949, NSA, Sofia
 26. Groshev, O., P. Yordanov, A. Tazov, V. Bachev – (2014) – Computerized methodology and informative indicators for the measurement of muscle strenght, Метрологiя та прилади – науково-виробничий журнал, бр. 1, 7-9, Украйна
 27. Yordanov P, O. Groshev – (2014) – Characteristics of a specialized test in jumping endurance with volleyball players, 9th FIEP European congress 7th International scientific congress “Sport, Stress, Adaptation” – congress proceedings, NSA, Sofia

Членство и отличия

 • 2007-2020 Член на Факултетен съвет при Треньорски факултет член на Комисията по Атестация и комисията РА и УЕБ базираното представяне на ТФ
 • 2009-2020 Ръководител сектор ОНИС
 • 2016 г. член на съюза на метролозите в България (СМБ).
 • 2021 г. Председател на ТК-88 (Спорт, съоръжения за спорт и свободно време) към БИС.