НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6786863 Картинка 6864042 Картинка 2252022 Картинка 5120509 Картинка 358471 Картинка 8326599 Картинка 3558713 Картинка 5425324 Картинка 11476122 Картинка 9835063

гл. ас. Иван Мардов, доктор

Факултет Спорт
Катедра Футбол и тенис
Сектор Футбол
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 252
E-mail: mardov@abv.bg

Дата и място на раждане: 15.01.1960 г. гр. Разлог

Образование и кариера

  1. 1996 г.- асистент по футбол в катедра “ Футбол и тенис “
  2. 1999 г - старши асистент. Същата година разкрива докторска дисертация.
  3. 2006 г- - по настоящо гл. асистент и защитава докторка дисертация


Треньорска дейност

  1. * Треньор ФК ”Места” Хаджидимово -1986 – 1990 г.
  2. * 1991 г. – 1995 г. треньор ФК “ Пирин “ Гоце Делчев


Публикации, учебници, ръководства

  1. Авторска дейност свързана с изготвянето на нормативната база
  2. Публикации, статии, доклади – над 10
  3. Участие в конференции и форуми – 5


Служебен адрес: 1710 София, НСА, кв. Студентски град, бл.70, офис 118